User ID : Password :
Keyword
13Apr2024 - 02:14 04 PM
 
 
Category :

Thai

BMB Malaysia Karaoke Competition VCD BMB 全马冠中冠卡拉OK大赛 BMB 全马冠中冠卡拉OK大赛 VCD BMB Malaysia Karaoke Competition
Code : D-M (ZB)
Price : MYR23.90 SGD11.35 USD9.32 RMB64.53 MYR19.12 / SGD9.08 / USD7.46 / RMB51.62
Weight :300 g
Genre :Others ,
Subtitle :Chinese , Japanese ,
Language :Chinese/ Mandarin ,
Discs :3

中文名称:
  BMB 全马冠中冠卡拉OK“怀旧冠军金曲”挑战大赛

专辑曲目:
Disc 01
01 开场(深深的爱-云中)
02 林秀燕 - 委屈为了你
03 子 微 - 千言万语
04 郑美容 - 苹果花
05 许汉明 - 孤船
06 吴碧霞 - 爱的泪珠
07 刘珂杏 - 我没有骗你
08 天 翔 - 望天
09 黄惠玉 - 卡门
10 陈玉双 - 泪的小雨
11 刘秀容 - 爱你变成害你
12 黎官瑞 - 再见我的爱人
13 张凯翔 - 轻轻呼唤你
14 艾 文 - 初恋诗
15 李蕙君 - 难道这是在梦里

Disc 02
01 黄赛凤 - 郎变了
02 黄泌伸 - 我为你哭,爱人
03 施清莉 - 叹十声
04 林 伟 - 舞台
05 萧玉珍 - 我还是永远爱着你
06 刘丽香 - 酒干倘卖无
07 罗志聪 - 明日天涯
08 杨碧影 - 血染的风采
09 谭彬强 - 教我认识你
10 陈荣发 - 醒来吧!雷蒙娜
11 郑美容 - 诉衷情
12 天 翔 - 我找到了自己
13 黄赛凤 - 加多一点点
14 罗志聪 - 马儿你慢些跑
15 陈荣发 - 黄土高坡

Disc 03
01 黄赛凤 - 加多一点点
02 罗志聪 - 马儿你慢些跑
03 陈荣发 - 黄土高坡
04 庄学忠 - 爱你一万年
05 庄学忠 - 不知道该不该说
06 庄学忠 - 两只蝴蝶
07 李燕萍 - 今夜眼泪特别多
08 李燕萍 - 船歌
09 李燕萍 - Kiss Me, Honey Honey
10 致词及花絮

Highlight
Hot Sales