User ID : Password :
Keyword
15Aug2020 - 09:53 50 AM
 
 
Category :

Audio

我问天意难忘
Code : 2828204002679
Price : MYR29.90 SGD14.20 USD11.66 RMB80.73 MYR23.92 / SGD11.36 / USD9.33 / RMB64.58
Weight :250 g
Genre :Others ,
Subtitle :Chinese ,
Language :Hokkien ,
Discs :2
Region Code :ALL ,
Model :DVD ,
Manufacturer :Zestbase Entertainment Sdn Bhd ,

Disc 1
01. 我问天
02. 一生的爱
03. 用心
04. 三口组
05. 送行
06. 不曾说爱你
07. 勇敢
08. 家
09. 买醉的人
10. 三生石
11. 今生最爱的人
12. 问世间
13. 心疼
14. 还是英雄
15. 痴情无罪
16. 纸糊的心
17. 千年万年
18. 风尘女
19. 落花泪
20. 用真心爱一个人
21. 秋风落叶
22. 夜市人生
23. 不能讲的秘密
24. 红颜
25. 一口气
26. 梦醒在三更
27. 心爱再会啦
28. 云中月圆
29. 活是为着你
30. 人生路
31. 无情雨
32. 一生的期待
33. 命
34. 签诗
35. 回家门

Disc 2
01. 一切拢是空
02. 人在江湖
03. 不应该爱你
04. 思念无药医
05. 风筝
06. 望天
07. 用心爱的人
08. 我爱的人
09. 用心来交陪
10. 咱的天
11. 勇敢的爱
12. 走马灯的爱情
13. 一碗面
14. 天下皆醉我独醒
15. 阿母的手
16. 将心比心
17. 将你当做阮的天
18. 阿爸
19. 扶持
20. 情深似海
21. 天地问相思
22. 断线风筝
23. 惜花
24. 情孤单爱认命
25. 男人的汗
26. 你是我永远的梦
27. 迷魂香
28. 大树脚
29. 伤心影
30. 旧情
31. 缘尽情未了
32. 世间人
33. 问月光
34. 等爱的人
35. 黑影

转载请注明出处,VCDDVD88.com敬上


Home

Highlight
Hot Sales