User ID : Password :
Keyword
29Mar2023 - 12:22 05 PM
 
 
Category :

Japan 日本

热情仲夏 02
Code : G00220
Price : MYR4.50 SGD2.14 USD1.76 RMB12.15 MYR3.60 / SGD1.71 / USD1.40 / RMB9.72
Weight :150 g
Director :谷地惠美子 ,
Genre :少女 ,
Subtitle :Chinese Traditional/繁体文字 ,
Discs :0
Model :Comic/漫画 ,

原本以為和累共渡的暑假「從現在才要開始」, 沒想到突如其來的電燈泡, 使得期待就此泡湯…… 不過, 夏芽並不會就此放棄。 「我要加油!!」如此下定決心的夏芽, 儘管戀途諸多不順, 也要緊緊抓住與累談戀愛的機會! 累&夏芽& P助輕鬆歡樂的愛情喜劇第2集!

Highlight
Hot Sales